Home
Diensten & Producten
Handige Links
Over ons
Nieuws
Contact
Disclaimer
Advies

Compliance is gespecialiseerd in (inrichtings)vraagstukken op het gebied van compliance & integriteit, compliance en integriteits(risico-)management, toezichtsvraagstukken alsmede in aanverwante juridische dienstverlening.

ComplianceVision kan u bijvoorbeeld adviseren over dan wel helpen bij het:

Inrichten van de compliance functie of de compliance afdeling

Ontwikkelen en uitvoeren van een compliance of “awareness” programma

Opstellen en voorbereiden van een non-financial “in-control-statement”

Het “compliance proof” maken van uw instelling

Begeleiden bij aanvragen van vergunningen van/registratie bij toezichthouders zoals DNB en AFM

In kaart brengen en interpreteren van toepasselijke wet- & regelgeving (zoals de Wft, de Wwft,
    de Sw, de Pw, de Wbp, en de Zvw)

Identificeren en analyseren van compliance & integriteitsrisico’s

In kaart brengen en beschrijven van bedrijfsprocessen

Inrichten van bedrijfsprocessen aan de hand van vereisten uit wet- & regelgeving

Opstellen, monitoren en/of testen van maatregelen om risico’s te beheersen

Opstellen of reviewen van een compliance charter, compliance manual, procedures en gedragscode’s

Het managen van relaties met toezichthouders

Het voldoen aan verwachtingen van de toezichthouder

Coachen en/of begeleiden van compliance officers of professionals.