Home
Diensten & Producten
Handige Links
Over ons
Nieuws
Contact
Disclaimer
Nieuws

Nieuwe bundel “10 jaar compliance, de praktijk aan het woord”
Joanne Kellermann, directeur bij DNB, heeft op woensdag 3 februari 2010 het eerste exemplaar van de bundel "10 jaar compliance: de praktijk aan het woord" in ontvangst genomen van Michael van Woerden, voorzitter van de redactie waarin Raf Houben ook zitting heeft. De uitreiking vond plaats tijdens een miniseminar over compliance op het kantoor van NautaDutilh te Amsterdam. In deze nieuwste uitgave van NIBE-SVV nemen 30 auteurs de lezer in 24 prikkelende artikelen mee door 10 jaar compliance. De auteurs werken binnen het vakgebied als compliance officer, toezichthouder, consultant, jurist of wetenschapper. Hun eigen ervaringen vormen de belangrijkste input voor hun artikelen. Dit alles maakt “10 jaar compliance: de praktijk aan het woord” tot een standaardwerk voor de compliancepraktijk. Meer informatie over deze uitgave is te vinden op www.nibesvv.nl/compliance .

Groep Olivier
Een groep van tien ervaren compliance professionals, verenigd onder de naam Groep Olivier, heeft eind 2009 concrete aanbevelingen gedaan ter versterking van de compliance functie binnen (niet-) financiële instellingen en bedrijven. Op basis van deze aanbevelingen kan de compliance functie  als “countervailing power” beter bijdragen aan het waarborgen  van integriteit van de organisatie. De aanbevelingen zijn neergelegd in een “Compliance Position Paper” dat gedownload kan worden van de website www.groepolivier.nl.